புதிதாக இணைந்தவை
..............................................................................................................
Bathusha.Com
..............................................................................................................
இவ் மாத விசேட நாட்கள்
..............................................................................................................

ரமழான்

பிறை 01- ரமழான் முதல் நோன்பு ஆரம்பம் (பிறை 01)

பிறை 01- முகையதீன் ஆண்டகை ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பிறந்த தினம்

பிறை 03- ஹஜ்ரத் பாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மறைந்த நாள்

பிறை 03- ஸுஹதாக்கள் தினம் காத்தான்குடி

பிறை 05- இமாம் ஹசன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மறைந்த நாள்

பிறை 12- ஸுஹதாக்கள் தினம் ஏறாவூர்

பிறை 17- புனித பத்ர் யுத்தம் நினைவு தினம் (பிறை 17)

பிறை 17- கலீபா அலி இப்னு அபூதாலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நினைவு தினம்

பிறை 17- ஹஜ்ரத் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா நினைவு தினம்

பிறை 24- காயல் பட்டணம் செய்கு அப்துல் காதிர் ஸுபி ஹஜ்ரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நினைவு தினம்

பிறை 26- புனித லைலத்துல் கத்ர் (அல் குர்ஆன் அருளப்பெற்ற இரவு) பிறை 27
Social Media 
Skype Me™!
Facebook Like Box
..............................................................................................................

Bathusha Radio
LIVE
High Bandwidth -
Mid Bandwidth   -
Low Bandwidth  -
Loading ...